Saturday, March 26, 2011

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

before this aku letakkan RPH yang tak chantek.. k ini rph chantek lec dah semak.. cantik dah. dah leh wat rujukan.

Matapelajaran : Bahasa Melayu

Tarikh : 7 februari 2011

Masa : 9.15 am - 10.15 am (60minit)

Tahun : 6 Amanah

Bil Murid : 30 orang

Tema : Sejarah

Tajuk : Kembara Sejarah

Nilai Murni : i. Bekerjasama

ii. Hormat-menghormati

iii. Patriotisme

Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat;

i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan

ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks .

iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan

Fokus Utama :

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai..

Aras 3

i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.

Fokus Sampingan :

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna.

Aras 3

Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat , indah dan menarik.

Kemahiran Bernilai Tambah : kemahiran Berfikir :-

i .Merumus

ii. Mengenal pasti idea utama

iii. Membanding beza

Kecerdasan Pelbagai

i. Interpersonal

ii. Verbal-linguistik

kaedah penggabungjalinan dan teknik perbincangan

Tatabahasa : Kata penguat belakang, kata penguat hadapan

BBM : Teks, Video,Lembaran Kerja

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksamana Cheng Ho

Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun.

Langkah

Isi Pelajaran

Kaedah Penyampaian

Catatan

Set induksi

5 minit

1. Guru berbual-bual dengan murid tentang perlabuhan negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot.

2. Guru Mempertontonkan Video gambaran perlabuhan negeri Melaka.

1.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka ataupun tidak.

1.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu ketika dahulu.

1.3 guru menceritakan lambakan pedagang dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca

-china

-portugis

-Arab

1.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang

- Laksamana Cheng Ho

Tayangan video menggunakan Notebook dan LCD

Nilai :

Patriotisme

Langkah 1

10 minit

1. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128

2. Murid menjawab secara lisan


1.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid.

1.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama.

1.3 guru meminta murid menjelaskan apa yang mereka fahami melalui teks yang dibaca.

1.4 guru menjelaskan bahawa kata penguat hadapan dan penguat belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat.

-sangat

-amat

-lah

1.5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan.

Buku teks bahasa melayu tahun 6

Kertas mahjung

Kemahiran Ganerik: Kemahiran Berfikir

teknik perbincangan

Nilai : Hormat-menghormati

Langkah 2

10 minit

1. Murid secara berkumpulan menyenaraikan perwatakan laksamana Cheng Ho dan menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks tersebut.

2.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho

1.1 guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Guru memberi kertas mahjung kepada setiap kumpulan.

1.2 Setiap kumpulan hendaklah menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho, nilai yang bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka.

1.3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks

1.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas

teknik perbincangan

Nilai: bekerjasama

Langkah 3

20 minit

1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho

1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng ho di atas kertas warna yang disediakan.

1.2 Pantun hendaklah ditulis dengan menggunakan tulisan berangkai

1.3 Guru menyatakan kumpulan yang Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya.

BBM:

Kertas warna

Pensel warna

Nilai:

Kerjasama

Penutup

5 minit

1. ulasan guru

1.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa.

1.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi.

1.3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama.

1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada.

Kaedah pengukuhan


7 comments:

Anonymous said...

Saya mohon keizinan utk guna cth rph ini sbgi rujukan . Terima kasih byk atas perkongsian di alamm maya.

ellee fatal said...

silakan.. mohon maaf ini je yg termampu

ellee fatal said...

silakan.. mohon maaf ini je yg termampu

Asnah Bte Ariffin( D211049409 ) Group A112PJJ Ranau,Sabah Malaysia. Tugasan 3 : Pembangunan Blog P&P Penyelaras : Tuan Hj Mohd Nazri Md Saad Subjek KRT 3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah. said...

saya mohon share rph nih di blog saya .. saya dah follow awak.. silalah follow saya asnahariffin.blogspot.com

ViccMalarn said...

Mohon izin utk gunakan RPH ini sebagai contoh bahan ISL.
Thank you.. :)

Anonymous said...

Saya pun ingin meminta kebenaran untuk menjadikan RPH ini unruk rujukan..Thanks ya..

Anonymous said...

MOHON COPY UNTUK RUJUKAN....